image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 

 

 ... nikdy nejsme v cíli

 

 

 

Vítáme Vás na stránkách Domova ve Zboží, příspěvkové organizace

Posláním Domova ve Zboží je vytvořit podmínky osobám se zdravotním postižením ve věku od 19 let k prožití smysluplného, důstojného života, s podporou k samostatnosti a začleňování do společnosti, na základě jejich individuálních schopností a dovedností.

Organizace poskytuje v domově pro osoby se zdravotním postižením podle § 48 ods. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Budova č. 1

sociálně–zdravotní péče,
administrativa, prádelna

Budova č. 2

sociálně–zdravotní péče,
sociální pracovnice, kuchyň

Budova č. 3

podporované bydlení
a terapeutické dílny

Info o Tasovské metodě

Tasovská metoda modelování (TMM) je světovou novinkou v řemeslně-výtvarných činnostech lidí se zdravotním postižením. Je určena těm, kteří nemohou využít nabídky klasického výtvarně řemeslného vzdělání. Umožňuje lidem se zdravotním postižením při práci s hlínou autorsky samostatný trojrozměrný výtvarný projev založený na vlastních dovednostech autora, nikoliv na napodobování jiných.

Zjistěte více