image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 

 

 ... nikdy nejsme v cíli

 OMLOUVÁME SE, STRÁNKY SE PRO VÁS UPRAVUJÍ!

Vítáme Vás na stránkách Domova ve Zboží, příspěvkové organizace

Posláním Domova ve Zboží je vytvořit podmínky osobám se zdravotním postižením ve věku od 19 let k prožití smysluplného, důstojného života, s podporou k samostatnosti a začleňování do společnosti, na základě jejich individuálních schopností a dovedností.

Organizace poskytuje v domově pro osoby se zdravotním postižením podle § 48 ods. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Budova č. 1

sociálně–zdravotní péče,
administrativa, prádelna

Budova č. 2

sociálně–zdravotní péče,
sociální pracovnice, kuchyň

Budova č. 3

podporované bydlení
a terapeutické dílny

Info o Tasovské metodě

Tasovská metoda modelování (TMM) je světovou novinkou v řemeslně-výtvarných činnostech lidí se zdravotním postižením. Je určena těm, kteří nemohou využít nabídky klasického výtvarně řemeslného vzdělání. Umožňuje lidem se zdravotním postižením při práci s hlínou autorsky samostatný trojrozměrný výtvarný projev založený na vlastních dovednostech autora, nikoliv na napodobování jiných.

Zjistěte více