image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

... nikdy nejsme v cíli

Domov ve Zboží Tříletý projekt OPZ+ MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA 2023-2025 zahájen Královská stezka o.p.s. v únoru zahájila tříletý projekt zaměřený na pomoc osobám, které se nachází ve složité životní situaci. Jedná se zejména o osoby se zdravotním postižením, osoby obtížně uplatnitelné na trhu práce a osoby ohrožené závislostmi na návykových látkách.
Domov ve Zboží Přidejte se k nám a staňte se součástí nezapomenutelného dobrovolnického zážitku Přidejte se k nám a staňte se součástí nezapomenutelného dobrovolnického zážitku v Domov ve Zboží, příspěvková organizace!V Domově ve Zboží poskytujeme sociální služby klientům, kteří jsou mentálně či kombinovaně postižení.

Zobrazit vše

Žádný článek k zobrazení.

Zobrazit vše

Žádný článek k zobrazení.

Zobrazit vše

Kdo jsme?

Domov ve Zboží, p. o. je organizace, která poskytuje sociální služby. Zřizovatelem Domova ve Zboží, p. o. je Kraj Vysočina. Zařízení má své sídlo v malé vesničce Zboží v okrese Havlíčkův Brod. Proto je jméno obce zmíněno v jejím názvu i přesto, že v roce 2021 rozšířila své služby i do krajského města Jihlavy.

Organizace poskytuje pobytové služby Domov pro osoby se zdravotním postižením a Chráněné bydlení osobám od 18 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení. Dále poskytujeme také ambulantní služby v Denním stacionáři a Sociálně terapeutické dílně pro osoby od 16 let věku, které vedou ke zdokonalení jejich schopností a umožní jim žít život co nejvíce srovnatelný se životy jejich vrstevníků.

Zjistěte více

Domov ve Zboží p. o.
Domov ve Zboží p. o.

Pro zájemce o službu

Potřebujete pomoci s každodenní péčí o svoji osobu nebo o svého blízkého? Máte potíže s vedením domácnosti? Váš člen rodiny, nebo jiný příbuzný je na Vás závislý a potřebuje Vaši pomoc? Pokud se nacházíte v situaci, kdy potřebujete podporu sociální služby z důvodu zdravotního postižení, neváhejte se na nás obrátit. Nabízíme Vám služby sociální péče i služby sociální prevence v pobytové i ambulantní formě.

Hlavním záměrem naší služby je vytvořit pro naše klienty prostředí, kde se budou cítit přijímáni a podporováni ve svých schopnostech bez ohledu na svá omezení. Nástroji naší práce jsou individuální přístup, péče na bázi přátelství, podpora samostatnosti, vlastní volby a zodpovědnosti za svá rozhodnutí. Usilujeme o zapojení našich klientů do života běžné společnosti i uplatnění se na trhu práce. Podáváme pomocnou ruku tam, kde to klienti potřebují, ale respektujeme jejich právo prožívat život podle vlastních přání a představ.

Zjistěte více