Drobečková navigace

Úvod > O nás > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Domov ve Zboží, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57
586 01 Jihlava

Základní účel zřízení - poskytování sociálních služeb
Hlavní činnost - předmět činnosti příspěvkové organizace je vymezen rozhodnutím o registraci podle §78-84 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

3. Organizační struktura

Organizační schéma Domova

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Domov ve Zboží, příspěvková organizace
  Zboží 1, 582 91 Světlá nad Sázavou

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Domov ve Zboží, příspěvková organizace
  Zboží 1, 582 91 Světlá nad Sázavou

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek: 8:00 - 14:00

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 569 441 169

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.domovvezbozi.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Domov ve Zboží, příspěvková organizace
  Zboží 1, 582 91 Světlá nad Sázavou
  Doručování dokumentů v listinné podobě poštou nebo osobně na podatelnu.
  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

 • 4.8 Datová schránka

  9vvmafh

5. Případné platby lze poukázat

 Číslo účtu: 2816730267/0100

6. IČO

 60128097

7. DIČ

 Subjekt není plátcem DPH

8. Dokumenty

Údaje o rozpočtu Domov ve Zboží, příspěvková organizace zveřejňován ZDE

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: info@domovvezbozi.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): 9vvmafh

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Domov ve Zboží, příspěvková organizace, Zboží 1, 582 91 Světlá nad Sázavou

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Podání lze učinit všemi způsoby, které předpokládá správní řád či jiné předpisy vztahující se k příslušnému typu podání. Zejména je lze učinit v listinné formě, elektronicky podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky. 

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel, v případě jeho nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací sociální pracovnice.

Tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 30 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění. Na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

Domov ve Zboží, příspěvková organizace vydává pouze vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny)

12. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad ke stažení ZDE.

13. Licenční smlouvy

V současné době pro Domov ve Zboží, příspěvková organizace  nejsou poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.