Drobečková navigace

Úvod > O nás > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Domov ve Zboží, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57
586 01 Jihlava

Základní účel zřízení - poskytování sociálních služeb
Hlavní činnost - předmět činnosti příspěvkové organizace je vymezen rozhodnutím o registraci podle §78-84 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • Domov ve Zboží, příspěvková organizace nemá zvláštní organizační složky

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Domov ve Zboží, příspěvková organizace
  Zboží 1, 582 91 Světlá nad Sázavou

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Domov ve Zboží, příspěvková organizace
  Zboží 1, 582 91 Světlá nad Sázavou

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek: 8:00 - 14:00

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 569 441 169

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.domovvezbozi.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Domov ve Zboží, příspěvková organizace
  Zboží 1, 582 91 Světlá nad Sázavou
  Doručování dokumetnů v listinné podobě poštou nebo osobně na podatelnu.
  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy (příklady):

  j.prochazka@domovvezbozi.cz

 • 4.8 Datová schránka

  9vvmafh

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 2816730267/0100

6. IČO

60128097

7. DIČ

CZ60128097

8. Dokumenty

 • 8.1 Seznamy hlavních dokumentů

 • 8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: info@domovvezbozi.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): 9vvmafh

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Domov ve Zboží, příspěvková organizace, Zboží 1, 582 91 Světlá nad Sázavou

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel, v případě jeho nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací sociální pracovnice, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 30 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době Domov ve Zboží, příspěvková organizace neposkytuje žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.