Drobečková navigace

Úvod > Služby > Domov pro osoby se zdravotním postižením

Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP)

Sociální služba DOZP je pobytová služba poskytována v kapacitě 60 lůžek v obci Zboží a v Jihlavě je kapacita téže sociální služby DOZP 6 lůžek.

Adresa 

Zboží 1

Pávov 164

582 91 Světlá nad Sázavou

586 01 Jihlava 1

 

 

Do cílové skupiny patří dorost a dospělé osoby od 18 let s mentálním postižením a kombinovaným postižením, kdy je vedle mentálního postižení přidružena také tělesná vada, avšak  ke zvládnutí své nepříznivé sociální situace potřebují pobytovou službu, nikoli však léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení. Dále je v lokalitě Zboží možnost poskytovat službu DOZP osobám v poúrazových stavech, v jejichž důsledku došlo k propadu mentální úrovně jedince. Horní věková hranice není omezena. Prioritní cílovou skupinou jsou klienti z Kraje Vysočina.

 • Podle § 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytujeme dlouhodobé pobytové služby
 • Osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení
 • Jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby

Služba obsahuje:

 • Poskytnutí ubytování a stravy
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů

Poslání

 • Posláním Domova ve Zboží je vytvořit podmínky osobám se zdravotním postižením k prožití smysluplného a důstojného života s podporou k samostatnosti a začleňování do společnosti na základě jejich individuálních schopností a dovedností.

Cíle

 • Osobní cíle uživatelů jsou řešeny v jejich individuálních plánech s důrazem na samostatnost, odpovědnost seberealizaci a sebeúctu v závislosti na míře postižení
 • Pracovníci zařízení se snaží o aktivní spolupráci s opatrovníkem a rodinou
 • Cílem naší práce je poskytovat takovou míru podpory a péče, aby byli uživatelé díky individuálnímu přístupu co nejméně závislí na sociální službě
 • Záměrem našeho vedení je zvýšit počet uživatelů, kteří se mohou zapojit do pracovního procesu

Zásady

 • Naplňování vlastní vůle
 • Respektování důstojnosti
 • Rovnocenný vztah mezi uživateli a zaměstnanci
 • Individualizace služby
 • Začleňování uživatelů do běžného života
 • Integrace našich uživatelů do společnosti

 

DOZP Zboží budova č.1

DOZP Zboží budova č.1

DOZP Zboží budova č.2
DOZP Zboží budova č.2 

DOZP Pávov 164

DOZP Pávov 164

DOZP Pávov 165
DOZP Pávov 165