Drobečková navigace

Úvod > Služby > DOZP

DOZP 

Sociální služba DOZP je poskytována v kapacitě 60 lůžek v obci Zboží a v Jihlavě je kapacita téže sociální služby DOZP 6 lůžek.

Adresa

Pávov 164

Zboží 1

586 01 Jihlava 1

582 91 Světlá nad Sázavou

Do cílové skupiny patří dospělé osoby od 18 let s mentálním postižením a vedle mentálního postižení také s tělesnou nebo smyslovou vadou, kteří ke zvládnutí své nepříznivé sociální situace potřebují pobytovou službu, nikoli však léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení. Prioritní cílovou skupinou jsou klienti z Kraje Vysočina.

 • Podle § 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytujeme dlouhodobé pobytové služby
 • Osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení
 • Jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby
 • Služba obsahuje:
  • Poskytnutí ubytování a stravy
  • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • Sociálně terapeutické činnosti
  • Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů

Poslání

 • Posláním Domova ve Zboží je vytvořit podmínky osobám se zdravotním postižením k prožití smysluplného, důstojného života, s podporou k samostatnosti a začleňování do společnosti, na základě jejich individuálních schopností a dovedností.

Cíle

 • Osobní cíle uživatelů jsou řešeny v jejich individuálních plánech s důrazem na samostatnost, odpovědnost seberealizaci a sebeúctu v závislosti na míře postižení
 • Pracovníci zařízení se snaží o aktivní spolupráci s opatrovníkem a rodinou
 • Cílem naší práce je poskytovat takovou míru podpory a péče, aby byli uživatelé díky individuálnímu přístupu co nejméně závislí na sociální službě
 • Záměrem našeho vedení je zvýšit počet uživatelů, kteří se mohou zapojit do pracovního procesu

Zásady

 • Naplňování vlastní vůle
 • Respektování důstojnosti
 • Rovnocenný vztah mezi uživateli a zaměstnanci
 • Individualizace služby
 • Začleňování uživatelů do běžného života
 • Integrace našich uživatelů do společnosti
DOZP 
DOZP