Drobečková navigace

Úvod > Služby > Sociálně terapeutická dílna

Sociálně terapeutická dílna

Sociální služba STD je poskytována v kapacitě 6 klientů v Jihlavě.  

Adresa

Třída Legionářů 1468/36

586 01 Jihlava

Časový rozvrh služby

 • Pondělí: 7:00 - 16:00
 • Úterý: 7:00 - 16:00
 • Středa: 7:00 - 16:00
 • Čtvrtek: 7:00 - 16:00
 • Pátek: 7:00 - 16:00

Do cílové skupiny patří osoby od 18 let s mentálním a kombinovaným postižením, kteří potřebují dlouhodobou a pravidelnou podporu v oblasti zdokonalování pracovních návyků a dovedností. Za kombinované postižení se považuje pouze kombinace mentálního postižení s přidruženým tělesným postižením. Prioritní cílovou skupinou jsou klienti z Kraje Vysočina.

 • Podle § 67 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytujeme ambulantní služby
 • Osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení
 • Které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce
 • Účelem této služby je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie
 • Služba obsahuje:
  • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • STD poskytuje prostor pro vaření horkých nápojů z vlastních zdrojů a je vymezen čas na konzumaci stravy z vlastních zdrojů
  • Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
  • Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností
  • Podpora uživatelů při navazování nových kontaktů a upevňování stávajících

Poslání

 • Posláním STD je vytvořit osobám se zdravotním postižením dlouhodobou a pravidelnou podporu, která povede uživatele ke zdokonalování pracovních návyků a dovedností tak, aby mohli najít uplatnění na trhu práce a co nejvíce se zapojit do běžného života.

Cíle

 • Dlouhodobé, pravidelné a systematické zdokonalování pracovních a sociálních návyků a dovedností
 • Vedení uživatelů sociální služby k rozvoji vlastního potenciálu v pracovní oblasti
 • Osobní cíle uživatelů jsou řešeny v individuálních plánech uživatelů s důrazem na samostatnost, odpovědnost, seberealizaci a sebeúctu v závislosti na míře postižení

Zásady

 • Naplňování vlastní vůle
 • Podpora k samostatnosti
 • Respektování důstojnosti – respektování přání uživatelů, individuální přístup, rovnocenný vztah mezi uživateli a zaměstnanci
 • Individualizace služby – službu poskytujeme na základě individuálního plánování, zohledňujeme přání a individuální potřeby uživatele
 • Integrace uživatelů do běžné společnosti
Sociálně terapeutická dílna
Sociálně terapeutická dílna
Sociálně terapeutická dílna
Sociálně terapeutická dílna