Drobečková navigace

Úvod > Služby > Sociálně terapeutická dílna

Sociálně terapeutická dílna (STD)

Spolufinancováno Evropskou unií barevné+Kraj Vysočina.jpg

Sociální služba STD je ambulantní služba poskytovaná v kapacitě 16 klientů v obci Zboží a Tis a 6 klientů v Jihlavě.

Služba je poskytována ambulantně v pracovních dnech od 7.00 do 16.00 hod.

Adresa

Zboží 3 Tis 63 Třída Legionářů 1468/36
582 91 Světlá nad Sázavou 582 43 Tis 586 01 Jihlava

 

Podle § 67 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytujeme ambulantní služby osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce.

Účelem této služby je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. 

Cílová skupina

Do cílové skupiny patří osoby od 16 let s mentálním a kombinovaným postižením, kteří potřebují dlouhodobou a pravidelnou podporu v oblasti zdokonalování pracovních návyků a dovedností. Za kombinované postižení se považuje pouze kombinace mentálního postižení s přidruženým tělesným postižením. 

Prioritní cílovou skupinou jsou klienti z Kraje Vysočina.

Služba obsahuje:

 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • STD poskytuje prostor pro vaření horkých nápojů z vlastních zdrojů a je vymezen čas na konzumaci stravy z vlastních zdrojů
 • Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
 • Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností
 • Podpora uživatelů při navazování nových kontaktů a upevňování stávajících

Poslání

 • Posláním STD je vytvořit osobám se zdravotním postižením dlouhodobou a pravidelnou podporu, která povede uživatele ke zdokonalování pracovních návyků a dovedností tak, aby mohli najít uplatnění na trhu práce a co nejvíce se zapojit do běžného života.

Cíle

 • Dlouhodobé, pravidelné a systematické zdokonalování pracovních a sociálních návyků a dovedností
 • Vedení uživatelů sociální služby k rozvoji vlastního potenciálu v pracovní oblasti
 • Osobní cíle uživatelů jsou řešeny v individuálních plánech uživatelů s důrazem na samostatnost, odpovědnost, seberealizaci a sebeúctu v závislosti na míře postižení

Zásady

 • Naplňování vlastní vůle
 • Podpora k samostatnosti
 • Respektování důstojnosti – respektování přání uživatelů, individuální přístup, rovnocenný vztah mezi uživateli a zaměstnanci
 • Individualizace služby – službu poskytujeme na základě individuálního plánování, zohledňujeme přání a individuální potřeby uživatele
 • Integrace uživatelů do běžné společnosti

 

Dílna MimoMy ve Zboží dílna Tis 2.jpg 20230531_114820.jpg
STD Zboží 3 STD Tis 63 STD Legionářů Jihlava