Drobečková navigace

Úvod > Služby > Denní stacionář

Denní stacionář

Sociální služba Denní stacionář je poskytována ambulantně v kapacitě 4 místa každý den a maximálně jedenkrát týdně skupinová aktivita pro max. 12 zájemců.

Adresa

Pávov 165
586 01 Jihlava 1

 

Cílová skupina 

Služba je poskytována osobám ve věku od 16 let s postižením mentálním, případně v kombinaci s postižením tělesným, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení. Dále osoby s autismem, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí, nebo využívají pobytovou službu. Prioritní cílovou skupinou jsou klienti z Kraje Vysočina.

 • Podle § 46 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytujeme ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby
 • Služba je poskytována od 7.00 do 16.00 hod.

Služba obsahuje:

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Poskytnutí stravy
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Poslání

 • Posláním denního stacionáře je poskytnout takovou podporu rozvoje schopností a dovedností uživatelům žijícím v rodinách nebo sociálním zařízení tak, aby se jejich život přibližoval většinové společnosti a byl co nejvíce srovnatelný se životy jejich vrstevníků.

Cíle

 • Rozvíjet schopnosti uživatelů a snížit jejich závislost na službě
 • Podporovat uživatele v samostatnosti a soběstačnosti
 • Podporovat ve spolupráci s pečující rodinou maximálně možný rozvoj osobnosti handicapovaného
 • Rozvíjet a udržovat dosavadní úroveň znalostí, dovedností a návyků
 • Podporovat osobní zájmy uživatelů, umožnit výběr zájmových činností
 • Poskytovat podporu ve vzdělávání
 • Zajistit odbornou pomoc pečujícím rodinám

Zásady

 • Naplňování vlastní vůle
 • Podpora k samostatnosti
 • Respektování důstojnosti – respektování přání uživatelů, individuální přístup, rovnocenný vztah mezi uživateli a zaměstnanci
 • Individualizace služby – službu poskytujeme na základě individuálního plánování, zohledňujeme přání a individuální potřeby uživatele
 • Integrace uživatelů do běžné společnosti

 

20230530_081108.jpg     Pávov 165, Jihlava