Drobečková navigace

Úvod > Poskytované služby > Pro zájemce o službu

Pro zájemce o službu

Pro koho jsou naše služby určeny:

Denní stacionář

Sociální služba Denní stacionář je poskytována v kapacitě 4 místa každý den a jedenkrát týdně skupinová aktivita pro max. 12 zájemců v Jihlavě.

Adresa

Pávov 165

586 01 Jihlava 1

Do cílové skupiny patří dospělé osoby od 18 do 64 let s postižením mentálním, případně v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení. Dále osoby s autismem, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí, nebo využívají pobytovou službu. Prioritní cílovou skupinou jsou klienti z Kraje Vysočina.

  • Služba je poskytována od 7.00 do 16.00 hod.
  • Okamžitá kapacita služby je 4 klienti.
  • Okamžitá kapacita sociální služby pro skupinovou práci je max. 12 uživatelů.
  • Skupinová práce bude probíhat maximálně jeden den v týdnu. 

Formuláře k podání žádosti naleznete na níže uvedeném odkazu, včetně přílohy vyjádření lékaře: formuláře potřebné pro podání žádosti.cz

Vyplněnou žádost můžete zaslat nebo doručit osobně na adresu Domova ve Zboží, p. o.

Po přijetí řádně vyplněné žádosti včetně přílohy, posoudí pověřená osoba organizace, zda spadáte do cílové skupiny uživatelů a zda je Vaše přijetí možné. Posouzení proběhne zpravidla do 30 dnů od podání žádosti. O této skutečnosti budete písemně vyrozuměn/a. Pokud bude kapacita zařízení naplněna, budete zařazeni do evidence žadatelů. Poté, co se kapacita uvolní, Vám bude navržen termín zahájení poskytování služby.

V případě jakéhokoliv dotazu můžete kontaktovat sociální pracovnici Domova. Kontakty

Domov pro osoby se zdravotním postižením (zkr. DOZP)

Sociální služba DOZP je poskytována v kapacitě 60 lůžek v obci Zboží a v Jihlavě je kapacita téže sociální služby DOZP 6 lůžek.

Adresa

Pávov 165 Zboží 1
586 01 Jihlava 1 582 91 Světlá nad Sázavou

Do cílové skupiny patří dospělé osoby od 18 let s mentálním postižením a vedle mentálního postižení také s tělesnou nebo smyslovou vadou, kteří ke zvládnutí své nepříznivé sociální situace potřebují pobytovou službu, nikoli však léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení. Prioritní cílovou skupinou jsou klienti z Kraje Vysočina.

Formuláře k podání žádosti naleznete na níže uvedeném odkazu, včetně přílohy vyjádření lékaře: formuláře potřebné pro podání žádosti.cz

Vyplněnou žádost můžete zaslat nebo doručit osobně na adresu Domova ve Zboží, p. o.

Po přijetí řádně vyplněné žádosti včetně přílohy, posoudí pověřená osoba organizace, zda spadáte do cílové skupiny uživatelů a zda je Vaše přijetí možné. Posouzení proběhne zpravidla do 30 dnů od podání žádosti. O této skutečnosti budete písemně vyrozuměn/a. Pokud bude kapacita zařízení naplněna, budete zařazeni do evidence žadatelů. Poté, co se kapacita uvolní, Vám bude navržen termín zahájení poskytování služby.

V případě jakéhokoliv dotazu můžete kontaktovat sociální pracovnici Domova. Kontakty

Chráněné bydlení (zkr. CHB)

Sociální služba Chráněné bydlení je poskytována v kapacitě 6 lůžek v Jihlavě.

Adresa

Pávov 166

586 01 Jihlava 1

Do cílové skupiny patří osoby od 18 let s mentálním a kombinovaným postižením, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tohoto postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Za kombinované postižení se považuje pouze kombinace mentálního postižení s přidruženým tělesným postižením. Prioritní cílovou skupinou jsou klienti z Kraje Vysočina.

Formuláře k podání žádosti naleznete na níže uvedeném odkazu, včetně přílohy vyjádření lékaře: formuláře potřebné pro podání žádosti.cz

Vyplněnou žádost můžete zaslat nebo doručit osobně na adresu Domova ve Zboží, p. o.

Po přijetí řádně vyplněné žádosti včetně přílohy, posoudí pověřená osoba organizace, zda spadáte do cílové skupiny uživatelů a zda je Vaše přijetí možné. Posouzení proběhne zpravidla do 30 dnů od podání žádosti. O této skutečnosti budete písemně vyrozuměn/a. Pokud bude kapacita zařízení naplněna, budete zařazeni do evidence žadatelů. Poté, co se kapacita uvolní, Vám bude navržen termín zahájení poskytování služby.

V případě jakéhokoliv dotazu můžete kontaktovat sociální pracovnici Domova. Kontakty

Sociálně terapeutická dílna (zkr. STD)

Sociální služba STD je poskytována v kapacitě 6 klientů v Jihlavě.  

Adresa

Třída Legionářů 1468/36

586 01 Jihlava

Do cílové skupiny patří osoby od 18 let s mentálním a kombinovaným postižením, kteří potřebují dlouhodobou a pravidelnou podporu v oblasti zdokonalování pracovních návyků a dovedností. Za kombinované postižení se považuje pouze kombinace mentálního postižení s přidruženým tělesným postižením. Prioritní cílovou skupinou jsou klienti z Kraje Vysočina.

Časový rozvrh služby

  • Pondělí: 7:00 - 16:00
  • Úterý: 7:00 - 16:00
  • Středa: 7:00 - 16:00
  • Čtvrtek: 7:00 - 16:00
  • Pátek: 7:00 - 16:00

Formuláře k podání žádosti naleznete na níže uvedeném odkazu, včetně přílohy vyjádření lékaře: formuláře potřebné pro podání žádosti.cz

Vyplněnou žádost můžete zaslat nebo doručit osobně na adresu Domova ve Zboží, p. o.

Po přijetí řádně vyplněné žádosti včetně přílohy, posoudí pověřená osoba organizace, zda spadáte do cílové skupiny uživatelů a zda je Vaše přijetí možné. Posouzení proběhne zpravidla do 30 dnů od podání žádosti. O této skutečnosti budete písemně vyrozuměn/a. Pokud bude kapacita zařízení naplněna, budete zařazeni do evidence žadatelů. Poté, co se kapacita uvolní, Vám bude navržen termín zahájení poskytování služby.

V případě jakéhokoliv dotazu můžete kontaktovat sociální pracovnici Domova. Kontakty