Drobečková navigace

Úvod > Služby > Pro zájemce o službu

Pro zájemce o službu

směrovka domů.pngDenní stacionář (DS)

Sociální služba Denní stacionář je poskytována v kapacitě 4 místa každý den a jedenkrát týdně skupinová aktivita pro max. 12 zájemců v Jihlavě.

Adresa 

Pávov 165  
586 01 Jihlava  

 

Do cílové skupiny patří dorost, dospělé osoby a senioři od 16 do 80+ let s postižením mentálním, případně v kombinaci s postižením tělesným, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení. Dále osoby s autismem, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí, nebo využívají pobytovou službu. Prioritní cílovou skupinou jsou klienti z Kraje Vysočina.

  • Služba je poskytována ambulantně v pracovních dnech od 7.00 do 16.00 hod.
  • Okamžitá kapacita služby je 4 klienti.
  • Okamžitá kapacita sociální služby pro skupinovou práci je max. 12 uživatelů.
  • Skupinová práce probíhá maximálně jeden den v týdnu. 

Formuláře k podání žádosti na denní stacionář ke stažení zde: DS

Vyplněnou žádost můžete zaslat nebo doručit osobně na adresu Domova ve Zboží, p. o.

Po přijetí řádně vyplněné žádosti včetně přílohy, posoudí pověřená osoba organizace, zda spadáte do cílové skupiny uživatelů a zda je Vaše přijetí možné. Posouzení proběhne zpravidla do 30 dnů od podání žádosti. O této skutečnosti budete písemně vyrozuměn/a. Pokud bude kapacita zařízení naplněna, budete zařazeni do evidence žadatelů. Poté, co se kapacita uvolní, Vám bude navržen termín zahájení poskytování služby.

V případě jakéhokoliv dotazu můžete kontaktovat sociální pracovnici Domova :  Kontakt

Více zde

 

směrovka domů.pngDomov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP)

Sociální služba DOZP je poskytována v kapacitě 60 lůžek v obci Zboží a v Jihlavě je kapacita téže sociální služby DOZP 6 lůžek.

Adresa

Zboží 1 a Zboží 3 Pávov 164
582 91 Světlá nad Sázavou 586 01 Jihlava 1

 

Do cílové skupiny patří osoby od 18 let s mentálním postižením a kombinovaným postižením, kdy je vedle mentálního postižení přidružena také tělesná vada, kteří ke zvládnutí své nepříznivé sociální situace potřebují pobytovou službu, nikoli však léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení. Dále je v lokalitě Zboží možnost poskytovat službu DOZP osobám v poúrazových stavech, v jejichž důsledku došlo k propadu mentální úrovně jedince. Horní věková hranice není omezena. Prioritní cílovou skupinou jsou klienti z Kraje Vysočina.

Formuláře k podání žádosti naleznete na níže uvedeném odkazu, včetně přílohy vyjádření lékaře: formuláře potřebné pro podání žádosti

Vyplněnou žádost můžete zaslat nebo doručit osobně na adresu Domova ve Zboží, p. o.

Po přijetí řádně vyplněné žádosti včetně přílohy, posoudí pověřená osoba organizace, zda spadáte do cílové skupiny uživatelů a zda je Vaše přijetí možné. Posouzení proběhne zpravidla do 30 dnů od podání žádosti. O této skutečnosti budete písemně vyrozuměn/a. Pokud bude kapacita zařízení naplněna, budete zařazeni do evidence žadatelů. Poté, co se kapacita uvolní, Vám bude navržen termín zahájení poskytování služby.

V případě jakéhokoliv dotazu můžete kontaktovat sociální pracovnici Domova   :  areál  Zboží :   Kontakty      /     areál  Pávov Jihlava :    Kontakty

 Více zde

 

směrovka domů.pngChráněné bydlení (CHB)

Sociální služba Chráněné bydlení je poskytována v kapacitě 6 lůžek v Jihlavě.

Adresa 

Pávov 166  
586 01 Jihlava  

 

Do cílové skupiny patří osoby od 18 let s mentálním a kombinovaným postižením, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tohoto postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Za kombinované postižení se považuje pouze kombinace mentálního postižení s přidruženým tělesným postižením. Prioritní cílovou skupinou jsou klienti z Kraje Vysočina.

Formuláře k podání žádosti naleznete na níže uvedeném odkazu, včetně přílohy vyjádření lékaře: formuláře potřebné pro podání žádosti

Vyplněnou žádost můžete zaslat nebo doručit osobně na adresu Domova ve Zboží, p. o.

Po přijetí řádně vyplněné žádosti včetně přílohy, posoudí pověřená osoba organizace, zda spadáte do cílové skupiny uživatelů a zda je Vaše přijetí možné. Posouzení proběhne zpravidla do 30 dnů od podání žádosti. O této skutečnosti budete písemně vyrozuměn/a. Pokud bude kapacita zařízení naplněna, budete zařazeni do evidence žadatelů. Poté, co se kapacita uvolní, Vám bude navržen termín zahájení poskytování služby.

V případě jakéhokoliv dotazu můžete kontaktovat sociální pracovnici Domova  :  Kontakt

 Více zde

 

směrovka domů.pngSociálně terapeutická dílna (STD)

Sociální služba STD je ambulantní služba poskytovaná v kapacitě 16 klientů v obci Zboží a Tis a 6 klientů v Jihlavě.

Adresa

Zboží 3 Tis 63 Třída Legionářů 1468/36
582 91 Světlá nad Sázavou 582 43 Tis 586 01 Jihlava

 

Do cílové skupiny patří osoby od 16 let s mentálním a kombinovaným postižením, kteří potřebují dlouhodobou a pravidelnou podporu v oblasti zdokonalování pracovních návyků a dovedností. Za kombinované postižení se považuje pouze kombinace mentálního postižení s přidruženým tělesným postižením. Horní věková hranice je 80 let. Prioritní cílovou skupinou jsou klienti z Kraje Vysočina.

Časový rozvrh služby:

  • Služba je poskytována ambulantně v pracovních dnech od 7.00 do 16.00 hod.

Formulář k podání žádosti ke stažení zde: STD Zboží

Formulář k podání žádosti ke stažení zde: STD Jihlava

Vyplněnou žádost můžete zaslat nebo doručit osobně na adresu Domova ve Zboží, p. o.

Po přijetí řádně vyplněné žádosti včetně přílohy, posoudí pověřená osoba organizace, zda spadáte do cílové skupiny uživatelů a zda je Vaše přijetí možné. Posouzení proběhne zpravidla do 30 dnů od podání žádosti. O této skutečnosti budete písemně vyrozuměn/a. Pokud bude kapacita zařízení naplněna, budete zařazeni do evidence žadatelů. Poté, co se kapacita uvolní, Vám bude navržen termín zahájení poskytování služby.

V případě jakéhokoliv dotazu můžete kontaktovat sociální pracovnici Domova :   areál  Zboží :  Kontakty     /     areál  Pávov Jihlava :    Kontakty

 Více zde