Drobečková navigace

Úvod > Nová struktura - nemazat > Pro zájemce

Pro zájemce o službu

Pro koho je služba určena:

Do cílové skupiny patří osoby od 19ti let s mentálním postižením a vedle mentálního postižení také s tělesnou nebo smyslovou vadou, kteří ke zvládnutí své nepříznivé sociální situace potřebují pobytovou službu, nikoli však léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení.

Kapacita zařízení je 60 lůžek.

Služba není určena osobám:

  •  závislým na návykových látkách (zjištěno na zákl. lékařského posouzení) v době podání žádosti, řízení o přijetí a vlastním nástupu do zařízení,
  •  uživatelům, kteří svým agresivním chováním ohrožují sebe i okolí,
  • osobám v akutní fázi psychického onemocnění (zjištěno na zákl. lékařského posouzení),
  • osobám, které nesouhlasí s umístěním

 Formuláře k podání žádosti

Na níže uvedené uvedeném odkazu naleznete žádost o poskytování sociální služby, včetně přílohy vyjádření lékaře:

formuláře potřebné pro podání žádosti.cz

Vyplněnou žádost můžete zaslat nebo doručit osobně na adresu Domova ve Zboží, p.o.

Po přijetí řádně vyplněné žádosti včetně přílohy, posoudí pověřená osoba organizace, zda spadáte do cílové skupiny uživatelů a zda je Vaše přijetí možné. Posouzení proběhne zpravidla do 30 dnů od podání žádosti. O této skutečnosti budete písemně vyrozuměn/a. Pokud bude kapacita zařízení naplněna, budete zařazeni do evidence žadatelů. Poté, co se kapacita uvolní, Vám bude navržen termín zahájení poskytování služby.

V případě jakéhokoliv dotazu můžete kontaktovat sociální pracovnici Domova. Kontakty