Drobečková navigace

Úvod > Služby > Domov pro osoby se zdravotním postižením > Lokalita Zboží

Lokalita Zboží

Posláním Domova ve Zboží je vytvořit podmínky osobám se zdravotním postižením ve věku od 19 let k prožití smysluplného, důstojného života, s podporou k samostatnosti a začleňování do společnosti, na základě jejich individuálních schopností a dovedností.

Organizace poskytuje v domově pro osoby se zdravotním postižením podle § 48 ods. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.