Tasovská metoda

Tasovská metoda modelování (TMM) je světovou novinkou v řemeslně-výtvarných činnostech lidí se zdravotním postižením. Je určena těm, kteří nemohou využít nabídky klasického výtvarně řemeslného vzdělání. Umožňuje lidem se zdravotním postižením při práci s hlínou autorsky samostatný trojrozměrný výtvarný projev založený na vlastních dovednostech autora, nikoliv na napodobování jiných.

Tasovská metoda modelování vychází z přednosti lidí se zdravotním postižením. Na rozdíl od práce s keramikou se nepoužívá při práci s hlínou voda, pracuje se bez pomoci nástrojù, nepoužívá se hrnčířský kruh, výrobek se modeluje barevnými hlínami, materiálem je amotová hlína.

Dílna Tasovské metody modelování (TMM) ve Zboží vznikla v roce 2006. První dva roky se utvářel kolektiv lidí vhodných pro tuto práci.

Základní kriteria pro práci v dílně jsou:

  • zájem o práci (zpočátku to nemusí to být nevyhnutelně zájem o práci s hlínou, jelikož pracovníci mohou mít zkreslené představy o této práci)
  • schopnost docházet do dílny pravidelně.

Aktuálně v dílně pracuje osm stabilních pracovníků pod vedením jednoho učitele. Pracuje se pět dní v týdnu, pracovní doba je individuálně upravena vzhledem k hendikepu pracovníka.

Výroba je rozdělena do třech částí:

  • tvorba výrobků dle katalogu
  • volná tvorba (tvorba ponechána zcela volbě pracovníka)
  • výuka nových technik a typů výrobků

S provozem dílny souvisí další aktivity jako je účast na řemeslných symposiích a trzích řemesel,pořádání výstav a návštěvy dílen podobného zaměření.

K dobrému provozu dílny též přispívá její umístění mimo prostory zařízení. Podmínky v dílně se tím přiblížily podmínkám v běžných dílnách.

Tato práce dodává lidem s hendikepem radost a pocit uspokojení z toho, že dokáží samostatně vytvořit věc, kterou ocení ostatní lidé.

Tasovská metoda modelování v praxi