Rozpočty a střednědobé výhledy

Podle novelizovaného zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je organizace povinna zveřejnit na svých internetových stránkách, na internetových stránkách svého zřizovatele nebo způsobem v místě obvyklým:

a) návrh střednědobého výhledu rozpočtu a návrh rozpočtu

b) schválený střednědobý výhled rozpočtu a schválený rozpočet.

 

Výše uvedené dokumenty jsou dostupné na následujícím odkaze: http://www.kr-vysocina.cz/rozpocty-a-strednedobe-vyhledy-po/ms-87675/p1=87675