2017

6.6.20176.6.2017
Návštěva Domova pod Hradem v Žampachu

27.9.201727.9.2017
Návštěva spráteleného zařízení - Domovina, n.o.

2.3.20172.3.2017
Traktory v Habrech

16.2.201716.2.2017
Valentýnský ples Svitavy