Vítame Vás na stránkách Domova ve Zboží, příspěvkové organizace

Posláním Domova ve Zboží je vytvořit podmínky osobám se zdravotním postižením ve věku od 19 let k prožití smysluplného, důstojného života. S podporou k samostatnosti a začleňování do společnosti, na základě jejich individuálních schopností a dovedností. Organizace poskytuje v domově pro osoby se zdravotním postižením podle § 48 ods. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Budova č.1

sociálně–zdravotní péče, administrativa, prádelna

Budova č.2

sociálně–zdravotní péče, sociální pracovnice, kuchyň

Budova č.3

podporované bydlení a terapeutické dílny

Park

sociálně–zdravotní péče, administrativa, prádelna